Mae gan Gymru ddiwydiant dylunio creadigol ac amrywiol ac mae Cyfeiriadur Dylunio Cymru yn ffordd effeithlon o gael manylion am ddim am yr arbenigwyr dylunio sydd ar gael yma.

Ar gyfer pob busnes dylunio mae’r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth gyswllt lawn, gyda manylion eu harbenigedd dylunio a phortffolio dewisol o waith diweddar. Wedi’i reoli gan Dylunio Cymru, adolygir Cyfeiriadur Dylunio Cymru yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn gyfoes.